MehrArch | Architectural Softwares Learning

Mehrarch.ir

دانلود آبجکت و نرم افزارهای لازم        دانلود فیلم جلسات دانلود مقالات آموزشی دانلود فایل های تمرینی              

|||||||||||||||||||| NAKHJAVANI ||||||||||||||||||||

دانلود فیلم ها ( جلسات آموزشی )

>>> آموزش طریقه دانلود فیلم ها <<<

  لینک دانلود زبان مباحث این جلسه شماره جلسه فرمت فیلم موضوع نرم افزار تاریخ انتشار  
  Download فارسی ادامه رندر داخلی
ایجاد نور شب با نورمخفی و لامپ و لوستر
افزودن هالوژن و نورهای نقطه ای و افزودن آبجکت از صحنه های آماده
جلسه هفتم ( exe) رمزدار Vray ( +Photoshop) 97/03/01  
  Download فارسی ادامه مدلسازی ویلا
بخش اول : کسر بازشوها و مدلسازی جزئیات نما ( تفکیک مصالح )
بخش دوم : مدلسازی جزئیات پنجره ها و کف حیاط و ...
جلسه هشتم ( exe) رمزدار 3DMax 97/03/01  
  Download ترکی ادامه رندر داخلی
ایجاد نور شب با نورمخفی و لامپ و لوستر
افزودن هالوژن و نورهای نقطه ای و افزودن آبجکت از صحنه های آماده
جلسه هفتم ( exe) رمزدار Vray ( +Photoshop) 97/02/30  
  Download
Download
ترکی ادامه مدلسازی ویلا
بخش اول : کسر بازشوها و مدلسازی جزئیات نما ( تفکیک مصالح )
بخش دوم : مدلسازی جزئیات پنجره ها و کف حیاط و ...
جلسه هشتم - بخش اول

جلسه هشتم - بخش دوم
( exe) رمزدار 3DMax 97/02/30  
  Download فارسی مرور مراحل ترسیم دوربین و نورپردازی در پروژه داخلی
ایجاد نور روز از پنجره به فضای داخلی  و آشنایی با موتورهای GI
آشنایی با Light Lister و کنترل رندر روز و شب
جلسه ششم ( exe) رمزدار Vray ( +Photoshop) 97/02/30  
  Download فارسی ادامه آموزش Edit Poly و آشنایی با دستورOutline در Poly
مدلسازی نمای ساختمان ( ویلا ) از روی پلانهای طبقات
بخش اول  : قرارگیری طبقات روی هم و پرکردن کفسازی ها و ایجاد تراس
جلسه هفتم ( exe) رمزدار 3DMax 97/02/29  
  Download ترکی مرور مراحل ترسیم دوربین و نورپردازی در پروژه داخلی
ایجاد نور روز از پنجره به فضای داخلی  و آشنایی با موتورهای GI
آشنایی با Light Lister و کنترل رندر روز و شب
جلسه ششم ( exe) رمزدار Vray ( +Photoshop) 97/02/27  
  Download ترکی ادامه آموزش Edit Poly و آشنایی با دستورOutline در Poly
مدلسازی نمای ساختمان ( ویلا ) از روی پلانهای طبقات
بخش اول  : قرارگیری طبقات روی هم و پرکردن کفسازی ها و ایجاد تراس
جلسه هفتم ( exe) رمزدار 3DMax 97/02/25  
  Download فارسی آشنایی با ایجاد متریال چرک و ایجاد سایه در کنج ها
افزودن پرسناژ
کار روی رندر نمای کلاسیک
جلسه پنجم ( exe) رمزدار Vray ( +Photoshop) 97/02/25  
  Download فارسی آشنایی با کلیات Edit Poly
آشنایی با دستورات ویرایش لبه ها ( Connect و Chamfer )
آشنایی با دستورات Extrude و Inset از Edit Poly
مدلسازی کمد و پنجره
جلسه ششم ( exe) رمزدار 3DMax 97/02/25  
  Download ترکی آشنایی با ایجاد متریال چرک و ایجاد سایه در کنج ها
افزودن پرسناژ
کار روی رندر نمای کلاسیک
جلسه پنجم ( exe) رمزدار Vray ( +Photoshop) 97/02/23  
  Download ترکی آشنایی با کلیات Edit Poly
آشنایی با دستورات ویرایش لبه ها ( Connect و Chamfer )
آشنایی با دستورات Extrude و Inset از Edit Poly
مدلسازی کمد و پنجره
جلسه ششم ( exe) رمزدار 3DMax 97/02/23  
  Download فارسی تغییر رنگ بافت مصالح آماده ، ساخت Archive
VrayFrame Buffer ، تنظیمات متقابل سرعت و کیفیت
سبک سازی احجام با Proxy ، تکثیز آبجکت ها با Object Paint
جلسه چهارم ( exe) رمزدار Vray ( +Photoshop) 97/02/23  
  Download فارسی مرور بر دستورات مدلسازی جلسات قبل
با تمرین روی مدلسازی فضاهای داخلی
جلسه پنجم (exe) بدون کد 3DMax 97/02/22  
  Download ترکی تغییر رنگ بافت مصالح آماده ، ساخت Archive
VrayFrame Buffer ، تنظیمات متقابل سرعت و کیفیت
سبک سازی احجام با Proxy ، تکثیز آبجکت ها با Object Paint
جلسه چهارم ( exe) رمزدار Vray ( +Photoshop) 97/02/20  
  Download فارسی آشنایی با دستورات Array و Proboolean و Wall
تمرین مدلسازی یک پلان به همراه کسر بازشوها
جلسه چهارم ( exe ) بدون کد 3DMax 97/02/18  
  Download فارسی مرور دوربین و نورپردازی اولیه
آشنایی با بافت های مصالح و تنظیم مقیاس بافت ها برای احجام
طریقه ذخیره مصالح ساخته شده و استفاده از مجموعه های آماده
جلسه سوم ( exe ) بدون کد Vray ( +Photoshop) 97/02/18  
  Download ترکی مرور دوربین و نورپردازی اولیه
آشنایی با بافت های مصالح و تنظیم مقیاس بافت ها برای احجام
طریقه ذخیره مصالح ساخته شده و استفاده از مجموعه های آماده
جلسه سوم ( exe ) بدون کد Vray ( +Photoshop) 97/02/16  
  Download فارسی از ترسیم دوربین تا نورپردازی اولیه محیط و خورشید
آشنایی با مقایسه سخت افزاری CPU و گرافیک های مناسب برای رندر
مروری بر جلسات یک و دو ( exe ) بدون کد Vray ( +Photoshop) 97/02/16  
  Download فارسی آشنایی با دستور Array و Edit SPline
ترسیم مقاطع و اشکال لازم از روی تصاویر و پلانها
جلسه سوم - بخش اول ( exe ) بدون کد 3DMax 97/02/15  
  Download فارسی آشنایی با بندهای 21 تا 25 جزوه
( مواردی که بایستی همواره تنظیم شده باشد )
جلسه سوم - بخش دوم ( exe ) بدون کد 3DMax 97/02/15  
  Download ترکی آشنایی اولیه با پانل متریال - تعریف نورهمگن به محیط
HDRI و آشنایی با مقدمات خورشید
جلسه دوم ( exe ) بدون کد Vray ( +Photoshop) 97/02/13  
  Download فارسی آشنایی اولیه با پانل متریال - تعریف نورهمگن به محیط
HDRI و آشنایی با مقدمات خورشید
جلسه دوم ( exe ) بدون کد Vray ( +Photoshop) 97/02/11  
  Download فارسی آشنایی با Units Setup - واردسازی از اتوکد- Snap و Shell جلسه دوم ( exe ) بدون کد 3DMax 97/02/11  
Download فارسی نصب و کرک و فعالسازی ویری و
ترسیم دوربین به دو روش
جلسه اول ( exe ) بدون کد Vray ( +Photoshop) 97/02/09
  Download فارسی آشنایی با محیط نرم افزار و دستورات پایه جلسه اول - بخش اول ( exe ) بدون کد 3DMax 97/02/08  
  Download فارسی آشنایی با مادیفایر و دستورات جابجایی و تکثیر جلسه اول - بخش دوم ( exe ) بدون کد 3DMax 97/02/08  
 
Download
ترکی نصب و کرک و فعالسازی ویری جلسه اول - بخش اول ( exe ) بدون کد Vray ( +Photoshop) 97/02/08  
 
Download
ترکی ترسیم دوربین به دو روش جلسه اول - بخش دوم ( exe ) بدون کد Vray ( +Photoshop) 97/0208  

 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

دانلود فایل های تمرینی

لینک دانلود عنوان فایل تمرینی موضوع نرم افزار تاریخ انتشار
Download فایل های اتوکد برای تمرین مدلسازی در محیط 3DMax 3DMax 97/02/13
Download فایل های مکس برای تمرین دوربین و نورپردازی در Vray Vray 97/02/13
Download تمرین ترسیم مقطع از روی عکس 3DMax 97/02/14

 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

دانلود مقالات آموزشی

 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

دانلود فایل های لازم در Vray و 3DSMax